Een mooi advies, maar wat kunt u er nu echt mee?

Krijg niet alleen een rapport dat u moet hebben, maar een rapport dat u wilt hebben, nodig heeft en waar u wat mee kan.

Een herkenbare situatie?

Vanuit diverse invalshoeken worden allerlei soorten onderzoeken gedaan en adviezen gegeven. Dit volgt vaak uit wet- en regelgeving, maar ook vanuit een eigen doelstelling, ambitie of imago. Met name worden de ‘verplichte’ onderzoeken en registraties vaak gezien als lastig, duur, tijdrovend en daarna blijft de vraag: “wat heb ik er aan”.
Na het verplichte onderzoek ligt er een lijvig rapport met allemaal constateringen en mogelijk zelfs een pakket van voorgeschreven of voorgestelde verbetermaatregelen, waar alleen een expert wat mee kan.
Dit is niet onze werkwijze.

Bij DVTadvies doen wij dit anders

De experts van DVTadvies komen allemaal uit de praktijk, en hebben jarenlange ervaring in het ‘vuile werk’. Dat maakt ons juist zo sterk. Niet enkel het toepassen van de theorie maar dit juist ook spiegelen aan de praktijk en de behoefte van onze klant. Dit is bepalend voor de pragmatische wijze waarop wij elke vraag aanpakken. We nemen u niet alleen mee in het gehele proces, maar nemen ook in de rapportage mee wat voor u belangrijk is. Daarmee krijgt u niet alleen een rapport wat u moet hebben, maar juist wat u wilt hebben, nodig heeft en waar u wat mee kan. Hiermee bereiken we dat u niet meer alleen kijkt naar wat het kost, maar juist gaat zien wat het u op gaat leveren. In onderstaande aanpak van een energiestudie ziet u een representatief voorbeeld van onze aanpak.

Wat is een energiestudie?

Wij voeren regelmatig uitgebreide energiestudies uit met als doel de rendabele en technisch haalbare energie-efficiënte maatregelen te identificeren. Dit doen wij zowel voor een gebied (bijv. industrieterrein, winkelcentrum of schoolcampus) of sector (industrie, zorg of onderwijs) alsook voor een enkel object of cluster van gebouwen.
Bij deze energiestudies onderzoeken en beschrijven wij ten minste de processen, faciliteiten, gebouwen en energiehuishouding. Wij nemen altijd de energie- en kostenbesparing, investeringskosten, verwachte levensduur en de rendabelheid van een maatregel mee in ons onderzoek.

Deze onderzoeken leiden tot een energie uitvoeringsplan (energiebesparingsplan) voor de energiebesparende maatregelen. In het plan worden alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven. Als er rendabele maatregelen zijn die niet kunnen worden uitgevoerd, dan wordt dat in het plan gemotiveerd.
Ons doel is om hieruit de meest effectieve energiebesparende maatregelen te filteren en deze zo goed mogelijk af te stemmen op de doelstellingen en ambities van de opdrachtgever. Hiervoor worden diverse pakketten (varianten) van maatregelen naast elkaar gezet, waarbij de impact voor de opdrachtgever duidelijk wordt aangegeven, zowel financieel alsook met betrekking tot de bedrijfsvoering.

Praktijkvoorbeeld: hoe wij werken

Bij een referentieproject van ons bepalen we de maatregelenpakketten (varianten) met een reële toepasbaarheid. Dit doen wij door het onderzoeken van 12 (basis) maatregelen op bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch vlak en gedragsbeïnvloeding.

Dit heeft geresulteerd in een duidelijk opgesteld energiebesparingsplan met 3 uitvoeringsvarianten voor de energiebesparende maatregelen. In dit energiebesparingsplan zijn in deze varianten alle rendabele maatregelen (technieken en voorzieningen) aangegeven. Hierbij is vooraf met onze opdrachtgever vastgesteld, dat als uitgangspunt werd genomen, dat alleen die maatregelen werden opgenomen, wanneer deze binnen een periode van 4 jaar binnen de reëel gestelde kaders konden worden getroffen. Bij alle varianten is het verschil in impact gegeven voor directe uitvoering van de maatregelen of dit op een natuurlijk moment (bij groot onderhoud) uit te voeren. Hierbij werden ook de investeringspatronen naast elkaar gezet.
NB: er waren rendabele maatregelen die echter niet binnen deze kaders konden worden uitgevoerd. Dit werd in het plan gemotiveerd.

Conclusie: een duidelijk, maakbaar en haalbaar plan

Hiermee werd een duidelijk, maakbaar en haalbaar plan aan de opdrachtgever verstrekt. Naar verwachting zullen wij hen ook gaan ondersteunen bij het verdere ontwerp, de aanbesteding en uitvoering. Na uitvoering zullen wij ook de resultaten gaan monitoren, waarmee aangetoond wordt dat de verwachte besparingen ook echt behaald gaan worden.

Meer nieuws

Het bericht Een mooi advies, maar wat kunt u er nu echt mee? verscheen eerst op .