Datacenters energie-efficiënt?

Datacenters hebben de beruchte naam van energieslurpers. Dit is de reden waarom de Omgevingsdienst al jaren strenge eisen stelt aan de energie-efficiëntie van deze panden. Die strenge eisen vragen om een energiezuinig koelsysteem.

Problemen met de drinkwatervoorziening

Deze eisen kunnen niet gehaald worden met traditionele koelsystemen. Wel met adiabatische systemen via verdampingskoeling, namelijk het verdampen van (drink-)water. Dit vraagt echter zoveel drinkwater, dat er in de zomer problemen kunnen ontstaan met de drinkwatervoorziening. Aangezien dit natuurlijk voorkomen moet worden, zijn er recente eisen gesteld. Wat tot gevolg heeft dat er geen drinkwater meer verbruikt mag worden in deze systemen. Deze eisen blokkeren echter wel de toepassing van meerdere –al efficiënte- koelsystemen.

Alternatief energie-efficiënt koelsysteem

DVTadvies heeft, in een onderzoek vanuit de Europese Unie (CATALYST), een innovatief koelsysteem voor datacenters ontwikkeld. Dit systeem is energie-efficiënt en verbruikt geen drinkwater.

In Nederland wordt een groot deel van het drinkwater betrokken van oppervlaktewater. Zo ook in regio’s Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, waar het water betrokken wordt vanuit de rivier Lek of Amer. Dit water –als voorgefilterd rivierwater- wordt via een systeem van leidingen getransporteerd om elders opgeslagen en gefilterd te worden. De nieuwe methode maakt gebruik van de energie uit dit rivierwater en verbruikt dus niet van het rivierwater zelf. Deze rivierwatervoorziening in combinatie met een WKO-systeem (Warmte Koude Opslag) in de bodem, biedt een zeer betrouwbaar, kostenefficiënt en bedrijfszeker alternatief voor de bestaande koelsystemen, dit zonder verbruik van drinkwater.

Het systeem voldoet daarmee aan alle, ook recente, efficiëntie eisen. Het systeem is zeer rendabel voor datacenters met een netto elektriciteitsvraag van 8 à 10MVA en die gelegen zijn in de nabijheid van de transportleidingen. Toepassing hiervan vormt een zeer energie-efficiënt koelsysteem, waarvoor geen verder back-up koelsysteem nodig is om de benodigde bedrijfszekerheid te behalen.

Vele voordelen voor datacenters

Het systeem biedt een reeks voordelen. Niet alleen levert het alle benodigde koeling voor het datacenter, het biedt ook de mogelijkheid om alle restwarmte vanuit het datacenter te hergebruiken. En dat tegen beperkte meerkosten. Het gebruik van alle restwarmte kan zelfs vanuit meerdere datacenters worden toegepast, in serie gekoppeld aan eenzelfde rivierwaterleiding. Bij toepassing van de nieuwste generatie IT-racks, gebruikmakend van onderdompeling van servers in thermische olie, neemt de temperatuur van het terugstromende rivierwater sterk toe. De restwarmte hiervan kan op een heel aantrekkelijke manier worden gebruikt in de omgeving van het datacenter.

Datacenters worden daarmee een belangrijke leverancier van warmte, anders dan alleen een grootverbruiker van stroom. Daarmee kan het systeem ook een interessante rol spelen bij de energie-transitie van woningen of bedrijven in de omgeving van datacenters.

DVTadvies en datacenters

DVTadvies behoort tot dé toonaangevende datacenteradviseurs met een omvangrijke lijst van aantoonbare referenties op het vlak van hoge vertrouwelijkheid, hoge beschikbaarheid en zeer goede energie-efficiency. Daar waar andere technische adviesbureaus zich focussen op slechts één van de vele vakgebieden, biedt DVTadvies een integrale aanpak van technische advisering en projectmanagement bij datacenterprojecten.

Lees hier meer over onze dienstverlening in datacenters

Meer nieuws

Het bericht Datacenters energie-efficiënt? verscheen eerst op .